JAWATAN KOSONG [TARIKH TUTUP : 29 FEBRUARI 2024]

JAWATAN KOSONG DI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

TARIKH MULA IKLAN : 16 FEBRUARI 2024

TARIKH TUTUP IKLAN : 29 FEBRUARI 2024

  BIL  JAWATANKLASIFIKASIKUMPULANJADUAL GAJI (RM SEBULAN)
  1. Pegawai Tadbir Gred N41   Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) /Tetap (1 Kekosongan)   Kontrak (Contract Of Service) (Tanpa Waran Jawatan Tetap) (1 Kekosongan)  Pentadbiran dan Sokongan  Pengurusan dan ProfesionalGaji Minimum – Maksimum RM2,080.00 RM9,546.00
  2. Penolong Pegawai Seni Bina Gred JA29   Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (1 Kekosongan)  Kejuruteraan  PelaksanaGaji Minimum – Maksimum RM1,549.00 RM5,701.00
  3. Penolong Jurutera (Awam) Gred JA29   Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (2 Kekosongan)  Kejuruteraan  PelaksanaGaji Minimum – Maksimum RM1,549.00 RM5,701.00
  4. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (2 Kekosongan)  Perubatan dan Kesihatan  PelaksanaGaji Minimum – Maksimum RM1,797.00 RM5,753.00
  5. Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 Taraf Jawatan : Kontrak (Contract Of Service) (Tanpa Waran Jawatan Tetap) (3 Kekosongan)  Perubatan dan Kesihatan  PelaksanaGaji Minimum – Maksimum RM1,360.00 RM4,052.00
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 29 FEBRUARI 2024
<<< MOHON JAWATAN KOSONG >>>

Pages: 1 2