Data terbuka merujuk data kerajaan yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan. Data yang terdapat dalam portal data.gov.my juga boleh digunakan secara bebas oleh mana-mana pengguna portal selagi tidak menyalahi terma dan syarat yang dinyatakan dalam polisi data. Ianya juga berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka dapat meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara melalui industri/inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Maklumat lanjut mengenai Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam boleh dirujuk melalui pekeliling berikut:
Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2015 – Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam. 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

DATA TERBUKA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Majlis Perbandaran Manjung menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan selagi tidak menyalahi Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.

Data Terbuka Majlis Perbandaran Manjung

  1. Premis Makanan Gred A Daerah Manjung
  2. Senarai  Ahli Majlis Perbandaran Manjung
  3. Senarai Hotel Majlis Perbandaran Manjung
  4. Senarai Masjid di Daerah Manjung
  5. Senarai Ejen Kupon Parkir Majlis Perbandaran Manjung
  6. Lokasi Penginapan di Negeri Perak

Sila Klik disini Bagi Senarai Data Terbit Keseluruhan Bagi Majlis Perbandaran Manjung

Data Terbuka Negeri Perak

  1.  Data Asas Negeri Perak