KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

ENCIK MOHD HELMI BIN ARIFIN, PPT
Ketua Pegawai Digital (CDO)

Emel                 : helmi@mpm.gov.my
No. Telefon       : 05-6898802 samb 8802
No. Faks           : 05-6882102

Peranan dan tanggungjawab CDO adalah seperti berikut:

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI DIGITAL (CDO)

1) Meneraju inisiatif pendigitalan di kementerian/agensi melalui penggunaan data, analitis dan teknologi digital;

2) Mewujudkan budaya berpacukan data dalam sektor awam yang mengamalkan pendekatan principle-based melalui penggunaan data dan teknologi digital;

3) Mentransformasi penyampaian perkhidmatan digital dikementeriam/agensi berfokuskan pengalaman pelanggan (customer experience) yang berteraskan konsep Whole-of-Government melalui inovasi melibatkan perkongsian data, data terbuka dan teknologi baru muncul;

4) Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, Technical Service Design dan bajet pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan;

5) Meneraju perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:

  • Memastikan PSP agensi selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko dan Pelan Pengurusan Perubahan;
  • Memastikan blueprint Enterprise Architecture (EA) agensi tersedia; dan
  • Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global.

6)Melaporkan pelaksanaan dan kemajuan transformasi pendigitalan kepada YBhg. Ketua Setiausaha Negara sebagai Pengerusi Kluster Kerajaan di bawah Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negara melalui sekretariat kluster kerajaan.

 

Back to top of page
Skip to content