SENARAI NAMA–NAMA YANG DIPERTUA

SENARAI NAMA – NAMA YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH MANJUNG DAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

BIL NAMA – NAMA YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH MANJUNG /
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
TEMPOH BERKHIDMAT
1 TUAN ABDUL AZIZ BIN HAJI ISMAIL 1980 – 1980
2 TUAN MOHD KHAIRAN BIN ADBULLAH 1981 – 1983
3 TUAN ISMAIL BIN SHAH BODIN, PMP. 1983 – 1985
4 DATO’ HJ. ABDUL SAMAT BIN HJ. SABRI, KMN., PMP., AMP., 1986 – 1993
5 TUAN HJ. ANWAR BIN HJ. ABD RAHMAN, PMP., PJK. 1993 – 1996
6 TUAN HJ. SAMSUL BAHARIN BIN HASSAN, PMP. 1996 – 15.01.1999
7 TUAN HJ. ZAINAL ABIDIN BIN OMAR, ACM. 16.01.1999 – 31.07.2001
8 TUAN HJ. MOHD NAJRI BIN ABD. HAMID, PMP., AMP. 01.08.2001 – 28.12.2003
9 TUAN HJ ROSLI BIN ABDUL RASHID, AMP. 29.12.2003 – 30.04.2005
10 TUAN ABU ZAR BIN OMAR, PMP., AMP. 01.05.2005 – 31.07.2005
11 TUAN YAAKOP BIN FAKIR MOHD, PCM., AMP., PJK. 01.08.2005 – 30.09.2007
12 DATO’ ZAMRI BIN MAN, DPMP., PMP., AMP., PJK. 22.10.2007 – 16.08.2015
13 TUAN AZIZAN BIN HJ. ABD. MUIN, PMP., AMP., PPT. 17.08.2015 – 14.04.2016
14 DATO’ MOHAMAD FARIZ BIN MOHAMAD HANIP, DPMP., PMP., AMP. 15.04.2016 – 28.02.2019
15 TUAN SYAMSUL HAZEMAN BIN MD. SALLEH, PMP., AMP. 01.03.2019 – 29.02.2024
16 TUAN MUHAMMAD FAIZAL SHAH BIN SAFIAN SURI, PMP.,AMP. 10.06.2024- SEKARANG

 

Back to top of page
Skip to content