Majlis Perbandaran Manjung komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat demi kebajikan semua pekerja dan orang-orang berkepentingan.

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG