Pengurusan Sisa Pepejal

Perkhidmatan yang diberikan di bawah Bahagian Perkhidmatan Bandar

• Melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan kutipan sampah domestik mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

  1. Kawasan bandar/perniagaan – setiap hari
  2. Kawasan perumahan – 3 kali seminggu

• Memantau, memeriksa dan memperaku kerja-kerja pembersihan kawasan oleh Kontraktor yang dilantik oleh Majlis mengikut Zon/Kawasan yang telah ditetapkan.

  1. Pemotongan Rumput

(a) Laluan utama – 2 kali sebulan
(b) Kawasan taman perumahan – 1 kali sebulan

  1. Pembersihan Sistem Perparitan

(a) Laluan utama – 1 kali sebulan
(b) Kawasan taman perumahan – 1 kali sebulan

  1. Pembersihan Pantai

(a) Menyapu dan mengutip sampah – setiap hari
(b) Memotong rumput – 2 kali sebulan
(c) Mencuci longkang – selang sehari dan 2 kali sebulan

UNIT KAWALAN VEKTOR

Pages: 1 2