JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

JKKP MPM

 • DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
  Majlis Perbandaran Manjung komited menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat demi kebajikan semua pekerja dan orang-orang berkepentingan.
  • Majlis Perbandaran Manjung komited menyedia dan mengekalkan persekitaran serta membudayakan sistem kerja yang selamat dan sihat demi kebajikan pekerja.
  • Majlis Perbandaran Manjung komited memastikan semua pekerja sentiasa diberi maklumat, bimbingan dan penyeliaan tentang bagaimana untuk melaksanakan tugas dengan selamat tanpa mendatangkan risiko kepada keselamatan dan kesihatan.
  • Majlis Perbandaran Manjung komited mematuhi kehendak-kehendak perundangan dan lain-lain keperluan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1967 serta mana-mana akta, enakmen termasuk kaedah, peraturan yang dibuat di bawahnya dan kod-kod amalan yang diterima pakai oleh Majlis.
  • Majlis Perbandaran Manjung komited memastikan penambahan berterusan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
  • Majlis Perbandaran Manjung komited untuk menghapus hazard dan mengurangkan risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) melalui pelaksanaan langkah-langkah kawalan yang berkesan.

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

 • OBJEKTIF
  OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

  Mengelakkan kejadian kes keracunan dan kemalangan yang disebabkan oleh sikap kecuaian pekerja dan majikan.

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

 • JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

   

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  *klik pada visual bagi paparan yang lebih jelas

 • HEBAHAN
  SINDROM BANGUNAN SAKIT

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

   

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKPJAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

  JAWATANKUASA KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN MPM – JKKP

Back to top of page
Skip to content