.01 UUK Pemungutan,Pembuangan & Pelupusan Sampah (MDM) 1984

.02 UUK Penjaja dan Gerai (MPM) 2020

.03 UUK Kerjatanah (MDM) 1981

.05 UUK Kecil Taman (MDM) 1984

.06 UUK Kecil Taman (MPM) (Pindaan) 2007

.07 UUK Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPM) 2017

.08 UUK Dewan Majlis Daerah Manjung (MDM) 1997

.09 Perintah Lalulintas Jalan (Sekatan Penggunaan Jalan) (MDM) 1987

.10 Perintah Lalulintas, Jalan (Sekatan Pengunaan Jalan) (MDM) 1994

.11 UUK Kawalan & Penyeliaan Kolam Renang (MDM)1992

.12 UUK (Mengkompauan Kesalahan-kesalahan)(MDM) Kerajaan Tempatan 1983

.13 UUK (Mengkompauan Kesalahan-Kesalahan)(MDM) Kerajaan Tempatan 1984

.14 UUK Pengendali Makanan (MDM) 1983

.15 UUK Bg Pengurangan & Pengecualian Fee Lesen (MDM) 1997

.16 UUK Pasar-Pasar (MDM) 1984

.17 UUK Pasar (MDM) (Pindaan) 1996

.18 UUK Perlesenan Anjing (MDM) 1993

.19 Peraturan Peraturan Rumah Tumpangan (MDM) (Pindaan) 1985

.20 Boarding House Enactment 1927

.21 UUK Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis (MDM) 1996

.22 UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDM) 1997

.23 UUK Tandas Awam (MDM) 1990

.24 UUK Pelesenan Haiwan Ternakan & Haiwan Merayau (MPM) 2012

.25 Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (MPM) 2013

.26 UUK Pusat Kecantikan & Penjagaan Kesihatan (MPM) 2013

.27 Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Manjung (Kelakuan & Tatatertib) 2013

.28 UUK Iklan (MPM) 2013

.29 UUK Iklan (MPM) (Pindaan) 2017

.30 UUK (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (PBT Negeri Perak ) Jalan, Parit & Bangunan (MPM) 2013

.31 UUK Iklan Pilihanraya (MPM )2018

.32 UUK Pelesenan Establisymen Makanan (MPM 2018)

.33 Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014

.34 Perintah Pengangkutan Jalan (MDM)

.35 Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta)(MPM)(Pindaan) 2022