ADUAN AWAM 

-Majlis Perbandaran Manjung sentiasa bersedia menerima sebarang aduan daripada orang awam bagi memastikan mutu perkhidmatan perbandaran yang efisien dan berkualiti.

-Majlis Perbandaran Manjung boleh untuktidak melayan sebarang aduan yang menggunakan bahasa yang kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan tuduhan tanpa asas.

-Majlis Perbandaran Manjung juga tidak akan campur tangan dalam kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/badan arbitrari/seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan peranan/fungsi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

  1. SENARAI SALURAN ADUAN AWAM
1.Telefon Hotline:05 – 6898833
2.Datang Sendiri:Unit Korporat dan Perhubungan Awam, Lobi Blok B, Aras Bawah, Majlis Perbandaran Manjung.
3.Surat:Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung,
PERAK DARUL RIDZUAN.
4.Faks:05 – 6882102
5.Laman Web:https://www.mpm.gov.my/
6.myMANJUNG:Pautan – https://mymanjung.mpm.gov.my/
Google Play Store –
App Store –
7.E-mel:aduan@mpm.gov.my
8.i-Tegur:https://i-tegur.kpkt.gov.my/
9.WhatsApp:019 – 3035800
10.Facebook:https://www.facebook.com/mpmanjung
11.Instagram:https://www.instagram.com/majlisperbandaranmanjung
12.Twitter:https://twitter.com/MPManjung
PENGURUSAN ADUAN

Pages: 1 2