PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

 

JABATAN : PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Memastikan semua pegangan yang telah di keluarkan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC/Notis pemberitahuan Pengeluaran SLM oleh Jabatan Bangunan/OSC siap dinilai Dalam tempoh tidak melepasi dan tarikh setengah tahun yang berikutnya
2. Pengesahan senarai nilaian dilaksanakan Selewat-lewatnya 35 hari sebelum tarikh meminda
3. Memastikan setiap permohonan bantahan yang memenuhi Sek 142 Akta 171 akan dikaji dan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan 60 hari bekerja dari tarikh meminda senarai nilaian
4. Memastikan pembantah yang dipanggil ke Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Bantahan menerima keputusan bantahan 7 hari selepas mesyuarat
5. Memastikan peningkatan kutipan semasa dan kutipan tunggakan cukai serta kutipan Caruman Membantu Kadar (CMK) setiap tahun. Mengikut sasaran yang ditetapkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN)
6. Pindahmilik Pegangan Bercukai 14 hari bekerja
7. Carian Rasmi 7 hari bekerja
8. Elaun Kekosongan 30 hari selepas keputusan Mesyuarat
9. Laporan aduan berkaitan Penilaian 14 hari bekerja dari tarikh surat diterima
10. Pengeluaran Borang E Dikeluarkan setiap 1 Mac bagi penggal pertama dan 1 September bagi penggal kedua
11. Pengeluaran Borang F Dikeluarkan selepas tamat tempoh 15 hari Borang E diserahkan/diposkan
12. Pindaan Secara Nilaian Dalam tempoh tidak melepasi dari tarikh setengah tahun yang berikutnya

 

JABATAN : BANGUNAN

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Memberi ulasan terhadap permohonan pelan bagi :Sekim PerumahanKomersial dan IndustriInstitut, Pusat Perubatan dan Rumah IbadatBinaan dan Struktur TelekomunikasiBangunan SementaraBangunan/Rumah PersendirianRumah Kedai/Kedai Pejabat IndividuPindaan kepada pelan lulus / bangunan sedia adaTambahan/Pindaan Kediaman sedia ada 14 hari bekerja
2. Memproses serta memberi keputusan terhadap permohonan pelan bagi :Pelan Tambahan Awning dan Tembok;Pelan Tambahan Awning;Pelan Kerja-kerja Kecil Bangunan. Serta merta
3. Mengambil tindakan pengeluaran notis terhadap bangunan yang didirikan tanpa kebenaran setelah maklumblas kepada pengadu dikeluarkan. 15 hari bekerja
4. Memberi maklum balas kepada pengadu dari tarikh penerimaan aduan. 10 hari bekerja
5. Mengeluarkan surat ulasan terhadap permohonan lesen ke Jabatan Pelesenan  dari tarikh permohonan diterima. 5 hari bekerja
6. Mengeluarkan permit sementara di atas rizab jalan bagi :Khemah kenduri perkahwinan, bangsal pertunjukan, bangsal upacara perkahwinan, kematian dan seumpamanya;Tempat sembahyang;Mendeposit bahan binaan atas jalan dengan kebenaran;Bangsal kerja bagi pembinaan setor perhubungan dengan bangunan baru;Perancah yang didirikan di atas jalan;Pelantar kerja-kerja berangka; platform atau struktur sementara daripada apa-apa jenis yang didirikan atas bumbung bersempadan jalan; danPemasangan ‘hording’ atas jalan lorong jalan atau lorong jalan kaki berhubung dengan kerja-kerja bangunan. Serta merta

 

JABATAN : KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Kediaman 3 kali seminggu
2. Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Bandar / Perniagaan setiap hari
3. Kutipan Sampah Domestik Bagi Kawasan Industri. 3 kali seminggu
4. Pembersihan Longkang Jalan Utama 1 bulan sekali (ikut kontrak)
5. Pembersihan Longkang Sekim Perumahan/Perniagaan 1 bulan sekali (ikut kontrak)
6. Pembersihan Longkang Jalan Protokol 1 kali sebulan (ikut kontrak)
7. Pemotongan Rumput Di Bahu Jalan Oleh Konsesi 2 kali sebulan (ikut kontrak)
8. Penyelenggaraan Kawasan Tanah Lapang 2 kali sebulan (ikut kontrak)

 

JABATAN : PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Memproses permohonan Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko 1 hari (Serta Merta)
2. Memproses Permohonan Lesen Perniagaan Berisiko 10 hari bekerja
3. Memproses Permohonan Lesen Penjaja 1 hari (Serta merta)
4. Memproses Permohonan Permit Iklan Sementara 1 hari (Serta merta)
5. Memproses permohonan Permit Perniagaan Sementara 1 hari (Serta Merta)

 

JABATAN : PERANCANG BANDAR

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Pelan Pertapakan : Tambahan/Pindaan 14 hari bekerja
2. Pelan Pertapakan : Free Standing 14 hari bekerja
3. Pelan Pertapakan : Sekim Perumahan 14 hari bekerja
4. Pelan Pertapakan : Bangunan Kediaman (Individu) 14 hari bekerja
5. Pelan Pertapakan : Bangunan Perniagaan 14 hari bekerja
6. Pelan Susun Atur 14 hari bekerja
7. Pelan Pinta Ukur 14 hari bekerja
8. Penentuan Alamat Kategori A – Sedia Ada 5 hari bekerja
9. Penentuan Alamat Kategori A – Baru 14 hari bekerja
10. Penentuan Alamat Kategori B – (Penukaran Nombor Premis) 3 hari bekerja

 

JABATAN : KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Permohonan Permit Pengorekan Jalan. 14 hari bekerja
2. Permohonan Lampu Jalan Awam Di dalam Kawasan Majlis Perbandaran Manjung. 14 hari bekerja

 

JABATAN : PERBENDAHARAAN

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Baucer Bayaran 14 hari
2 Pesanan Tempatan 3 Hari

 

JABATAN : PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN SOSIAL

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Maklumbalas permohonan sewaan/penggunaan Dewan Majlis / Kompleks Sukan/ kemudahan awam dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan 3 hari bekerja dari tarikh permohonan

 

UNIT : KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

BIL. KATEGORI DISAMPAIKAN TEMPOH PIAGAM
1. Mengemukakan maklum balas Akuan Penerimaan Aduan kepada pengadu yang mempunyai alamat lengkap, e-mel/dan nombor telefon dan memastikan maklum balas tindakan terhadap aduan awam dikeluarkan kepada semua pengadu yang mempunyai alamat lengkap, emel dan nombor telefon.  24 jam selepas aduan diterima dan 10 hari bekerja selepas aduan diterima

 

UNIT : LANDSKAP

BIL.KATEGORI DISAMPAIKANTEMPOH PIAGAM
1.Permohonan Pelan Landskap6 Hari