Soalan Lazim

Aduan

 1. APAKAH KRITERIA ADUAN YANG AKAN DIAMBIL TINDAKAN?
  • Aduan yang akan diambil tindakan adalah aduan yang memenuhi kriteria berikut :i. Mempunyai maklumat nama dan alamat pengadu, alamat aduan, nombor telefon pengadu (jika ada), fakta yang jelas dan tarikh.ii. Aduan berkaitan kawasan operasi Majlis Perbandaran Manjungiii. Aduan berkaitan kakitangan dan jabatan Majlis Perbandaran Manjungiv. Aduan berasas

 

 1. APAKAH SALURAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT ADUAN :

Saluran aduan yang boleh digunakan adalah seperti berikut :

 • aplikasi myMANJUNG
 • Hotline Aduan (05-6898833)
 • Telefon Biasa
 • Datang Sendiri
 • Surat
 • Faks
 • E-mel (aduan@mpm.gov.my)
 • Sistem E-Aduan (E-aduan)

HUBUNGI KAMI

 1. Tel umum: 056898833
  Fax umum: 056882102
  Alamat : Unit Aduan Awam, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
  Emel umum: aduan@mpm.gov.my
  Pegawai : Faezah binti Idris

Kaunter Unit Pusat Setempat

APAKAH URUSAN YANG DITERIMA DAN DIPROSES OLEH KAUNTER UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)?

Urusan yang diterima dan diproses oleh Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC) adalah seperti berikut

1. Pelan Infrastruktur – Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan dan Perparitan.

2. Skim Perumahan/ Komersial/ Industri.

3. Institut / Rumah Ibadat / Pusat Perubatan.

4. Bangunan Individu – Rumah Kediaman, Rumah Kedai / Kedai Pejabat.

5. Binaan Menara dan Struktur Telekomunikasi

6. Bangunan Sementara.

7. Pindaan kepada Pelan Lulus/ Bangunan Sedia Ada (Semua kategori bangunan).

8. Permohonan pengeluaran Sijil Layak Menduduki (SLM).

9. Menerima pembayaran yuran proses Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Bangunan.

 

HUBUNGI KAMI

 • Tel umum: 056898942/43
 • Fax umum: 056882102
 • Alamat : Unit Pusat Setempat, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
 • Emel umum: osc@mpm.gov.my
 • Pegawai : Abdul Rahim Syah bin Khalib

Unit Kawalan Vektor

 1. APAKAH FUNGSI UNIT KAWALAN VEKTOR, MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG?
  • Unit Kawalan Vektor, Majlis Perbandaran Manjung bertanggungjawab menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan wabak penyakit-penyakit bawaan vektor. Unit ini bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Manjung dalam menjalankan aktiviti ‘fogging’ dan semburan ULV bagi mengelakkan berlakunya wabak demam denggi. Selain itu, unit ini juga melakukan kerja-kerja ‘abating’ dan menerima serta bertindak kepada aduan berkaitan kacaugganggu semak-samun dan kacauganggu punca-punca bawaan penyakit.
 2. HUBUNGI KAMI
 • Tel umum: 05-6898914/15
 • Fax umum: 05-6882102
 • Alamat :Jabatan Kesihatan Persekitaran & Perkhidmatan Bandar, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
 • Emel umum: perkhidmatanbandar@mpm.gov.my
 • Pegawai : Meor Zakaria bin Meor Hamzah

Cukai Taksiran / Cukai Pintu

1. APAKAH ITU CUKAI TAKSIRAN?

Cukai taksiran juga dikenali sebagai cukai pintu adalah cukai yang dikenakan ke atas pemilik dan penghuni pegangan berkadar yang terletak di dalam kawasan bidang kuasa sesebuah Majlis.

2. JENIS HARTA/ PEGANGAN YANG AKAN DIKENAKAN CUKAI TAKSIRAN?

Semua harta/ pegangan yang berada di kawasan pentadbiran Majlis seperti bangunan kediaman, bagunan industri, bangunan komersial, tanah pertanian serta tanah lot kosong yang tiada pembangunan yang mempunyai hakmilik/ geran akan dikenakan cukai taksiran.

3. KENAPA KITA PERLU MEMBAYAR CUKAI PINTU?

Kutipan dari cukai pintu adalah perlu untuk membiayai perbelanjaan Majlis dalam menyediakan perkhidmatan seperti kos penyelenggaraan bandar, membina atau menyelenggara taman rekreasi, pemotongan rumput, membayar bil lampu jalan dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pentadbiran Majlis.

4. MENGAPA CUKAI PINTU DIKENAKAN OLEH MPM SEDANGKAN IANYA TELAH DIKENAKAN CUKAI TANAH OLEH PEJABAT TANAH?

Cukai tanah yang dikenakan ke atas setiap tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965 adalah berdasarkan kepada hakmilik yang dilupuskan oleh Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1965. Manakala Cukai Taksiran yang dikenakan oleh MPM adalah mengikut peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

5. APA YANG SAYA PERLU DILAKUKAN JIKA TIDAK MENERIMA BIL CUKAI TAKSIRAN?

Pemilik hanya perlu datang ke Pejabat Majlis Perbandaran Manjung, Jabatan Penilaian di Tingkat 1 untuk mendapatkan bil tuan / puan. Bawa maklumat-maklumat seperti bil lama, nombor akaun atau alamat rumah.

6. APAKAH TANGGUNGJAWAB SAYA SEBAGAI PEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN?

 • Menyemak di pejabat Majlis Perbandaran Manjung samada hartanah anda sudah dikenakan cukai taksiran.
 • Membayar cukai taksiran pada masa ditetapkan.
 • Memberitahu Majlis jika terdapat pertukaran alamat surat menyurat.
 • Membekalkan alamat peti surat pos, jika ada
 • Memaklumkan Majlis jika terdapat pertukaran hakmilik
 • Memeriksa di pejabat Majlis dan menjelaskan sebarang cukai pintu kepada Majlis sebelum pertukaran hakmilik berlaku.
 • Memberitahu Majlis jika bangunan diubahsuai atau dirobohkan.
 • Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika ingin memohon pengurangan cukai pintu atas sebab bangunan anda tidak diduduki.
 • Memberi kerjasama kepada kakitangan-kakitangan Majlis apabila harta/ pegangan diperiksa untuk tujuan cukai taksiran.
 • Melengkap dan mengembalikan borang-borang yang dihantar oleh Majlis.
 • Mengambil bil cukai di pejabat Majlis jika anda tidak menerima bil. (Tiada pengecualian denda diberi atas alasan tidak menerima bil cukai pintu)
 • Adalah penting bagi pembayar cukai taksiran membayar cukai sebelum tarikh akhir pembayaran.

 

7. JIKA SAYA HANYA SEORANG PENYEWA RUMAH / BANGUNAN TERSEBUT APA HARUS SAYA LAKUKAN?

Anda boleh mengemukakan bil kepada pemilik untuk bayaran segera. Jika pemilik gagal untuk menjelaskan cukai tersebut harta anda di dalam bangunan itu akan dirampas. Anda boleh melindungi harta anda dengan membayar sewa kepada Majlis sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Seksyen 151(6) Akta 171 Kerajaan Tempatan melindungi anda!

8.MENGAPA KADAR CUKAI TAKSIRAN SAYA BERBEZA DENGAN JIRAN SAYA?

Perbezaan nilai cukai taksiran adalah disebabkan oleh:-

 • Jenis bangunan
 • Keluasan lantai
 • Bahan-bahan pembinaan
 • Kegunaan hartanah

9. BAGAIMANAKAH CUKAI TAKSIRAN/ CUKAI PINTU DITENTUKAN?

Cukai taksiran ditentukan berdasarkan formula berikut:
Cukai taksiran = Nilai Tahunan X Kadar (%)

10. BAGAIMANAKAH KADAR (%) DITENTUKAN?

Kadar peratusan (%) ditentukan berdasarkan keperluan Anggaran Belanjawan Majlis atau kos-kos yang ditanggung Majlis. Kerajaan Negeri Perak menetapkan kadar dan rayuan tidak boleh dibuat terhadapnya.

11. BAGAIMANAKAH NILAI TAHUNAN DITENTUKAN?

Nilai Tahunan adalah anggaran nilai sewa kasar tahunan iaitu dalam bentuk formula berikut :
Nilai Tahunan = Anggaran Sewa Kasar Sebulan X 12 bulan

12.BOLEHKAN SAYA MEMBANTAH KE ATAS NILAI TAHUNAN?

Apabila pemilik menerima Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian, pemilik diberi hak untuk membantah nilaian yang telah ditetapkan ke atas pegangan tersebut dalam tempoh masa yang dicatat dalam notis. Pemilik boleh mengemukakan bantahan secara bertulis kepada Majlis dan setiap bantahan yang layak akan didengari oleh Majlis melalui Mesyuarat JawatanKuasa Kecil Bantahan Nilaian Harta. Bantahan boleh dibuat atas alasan – alasan berikut sahaja:

 1. Harta anda dinilai lebih daripada kadar sepatutnya

2. Harta anda tidak boleh dikenakan kadar

3. Harta anda tertinggal dan tidak dinilai

4. Harta anda dinilai kurang dari kadar sepatutnya

5. Harta anda dinilai secara berasingan /bersesama yang sepatutnya dinilai secara lain

13. APAKAH SAYA LAYAK MENERIMA REBAT JIKA BANGUNAN SAYA TIDAK DIDIAMI?

Anda hendaklah memberi notis kepada pihak Majlis jika bangunan anda kosong dan tidak didiami. Anda akan layak untuk diberi rebat jika segala syarat dalam Peraturan 5 dan 6 yang terkandung dalam Peraturan (Kadaran) Pihak Berkuasa Tempatan 1997 dipenuhi.

14. APAKAH YANG HARUS SAYA LAKUKAN APABILA INGIN MEMBELI SEBUAH RUMAH ATAU TANAH KOSONG DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS?

Semak dulu dengan Majlis untuk nama yang didaftar dan tunggakan yang masih ada bagi rumah / tanah tersebut untuk mengelakkan anda menyesal di kemudian hari, Seksyen 146, Akta 171 menegaskan bahawa semua kadar (tunggakan) adalah menjadi tanggungjawab pemilik pada masa itu untuk menjelaskannya. Anda dinasihatkan supaya menyemak dahulu cukai taksiran yang telah dijelaskan oleh pemilik sebelumnya.

15. JIKA SAYA TELAH TUKAR MILIK / MENJUAL / MEWARISKAN RUMAH / HARTA, APA PERLU SAYA BUAT?

Beritahu kepada Majlis dengan mengisi Borang 1 / Borang J dan yang berkenaan dalam tempoh tiga bulan selepas pindah milik dilakukan. Jika gagal Pihak Majlis boleh mengambil tindakan mengikut Seksyen 160(6) Akta 171.

16. JIKA ANDA TIDAK MAMPU MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN?

Majlis akan menimbangkan untuk bayaran dibuat secara ansur. Dengan itu, anda dinasihatkan untuk datang sendiri ke Pejabat Majlis, Jabatan Penilaian untuk membincangkan perkara itu dengan pengawai-pengawai yang berkenaan. Pihak Majlis juga bersedia untuk menyelesaikan lain-lain masalah anda mengenai cukai taksiran.

 

17. APAKAH AKAN TERJADI JIKA TIDAK MEMBAYAR ATAU LEWAT MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN?

Jika pemilik harta/ pegangan tidak membayar selepas tempoh yang telah ditetapkan iaitu selepas 28 Februari dan 31 Ogos, Notis (Borang E) akan dikeluarkan kepada anda.  Anda dikehendaki menjelaskan semua tunggakan dalam masa 15 hari daripada tarikh notis dan denda seperti berikut akan dikenakan:

Kadar Bayaran Notis (Borang E) adalah seperti berikut ;

Jumlah Tunggakan Bayaran Notis
(a) Amaun tunggakan kurang RM 200 RM20.00
(b) Amaun tunggakan melebihi RM200 RM 30.00

 

Untuk menuntut sesuatu tunggakan, Majlis boleh mengeluarkan suatu Waran tahanan (kos tahanan akan dibiayai oleh pemilik harta) dan boleh mensita menurut waran itu apa-apa harta alih kepunyaan pemunya atau penduduk yang bertanggungan membayarnya. (Bahagian XV, S 147 (i) Akta 171).

Kos tahanan (Borang F) yang dikenakan adalah seperti berikut ;

Jumlah Tunggakan Kos Tahanan
(a) Amaun tunggakan kurang RM 1000 RM 150.00
(b) Amaun tunggakan melebihi RM 1000 RM 300.00

18. BILAKAH TEMPOH PEMBAYARAN BAGI BIL CUKAI TAKSIRAN?

Tempoh bayaran bagi bil cukai taksiran adalah seperti berikut:
• Penggal Pertama (Setengah Tahun Pertama) – 1 Januari hingga 28 Februari
• Penggal Kedua (Setengah Tahun Kedua) – 1 Julai hingga 31 Ogos

19. DI MANAKAH BIL CUKAI TAKSIRAN BOLEH DIBAYAR?

Para pelanggan boleh membuat bayaran bil cukai taksiran menerusi saluran berikut:

1)myMANJUNG    https://mymanjung.mpm.gov.my/

2)Maybank2u                         www.maybank2u.com.my
3) MBF                                    www.mbfcards.com.my
4) Bank Islam                          www.bankislam.com.my
5) Pos Online                          www.posonline.com.my

6) Ambank                             https://ambank.amonline.com.my

7) Bank Rakyat                       www.irakyat.com.my

8) Bank Cimb                         www.cimbclicks.com.my

9) Bank Muamalat                  www.i-muamalat.com.my

10) Public Bank                        www.pbebank.com

11) Pejabat-pejabat Pos dalam Daerah Manjung
12) Kaunter Kutipan Bergerak MPM
13)Kaunter Bayaran Pihak Berkuasa Tempatan seluruh negeri Perak
14) Kaunter Bayaran pejabat pentadbiran MPM.

HUBUNGI KAMI
Tel umum: 05-6898854/55
Fax umum: 05-6882102
Alamat : Jabatan Penilaian, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: penilaian@mpm.gov.my
Pegawai : Puan Nor Atikah binti Mohammed Zainun

Rancangan Struktur

 1. APAKAH DRAF RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG?
  • Dasar-dasar Rancangan Struktur disediakan mengikut kajian sektor masing-masing. Secara keseluruhannya ianya memberikan penekanan kepada aspek pelancongan, perindustrian, pertanian, infrastruktur dan keseimbangan alam sekitar menjelang tahun 2010. Dasar dan cadangan juga disediakan dalam bentuk satu gambarajah utama yang menunjukkan kedudukan spatial dasar-dasar yang telah digunakan. Disamping itu rajah, ilustrasi dan jadual yang berkaitan disertakan mengikut sektor bertujuan untuk menjelaskan lagi dasar-dasar dan cadangan-cadangan yang dikemukakan.
 2. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG?
  • Rancangan Struktur Daerah Manjung adalah satu pernyataan bertulis yang menggariskan dasar dan cadangan am perancangan kawasan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan berserta justifikasi dan langkah umum yang perlu untuk melaksanakan kehendak dasar dan cadangan. Rancangan Struktur Daerah Manjung mengandungi dasar dan cadangan am perancangan yang bersangkutan dengan pemajuan dan penggunaan tanah yang merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, fizikal dan alam sekitar bagi kawasannya.
 3. BAGAIMANA RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG DISEDIAKAN?

  The first stage

  Peringkat kedua

  • Penyediaan Rancangan Struktur Daerah Manjung mengandungi 2 peringkat iaitu:
HUBUNGI KAMI
Tel umum:05-6898844/45
Fax umum:05-6882102
Alamat : Jabatan Perancang Bandar, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: perancang@mpm.gov.my
Pegawai : Muhamad Helmy Bin Abd Hadi

Lesen

 1. BAGAIMANAKAH KAEDAH MEMOHON LESEN PERNIAGAAN?
  • Pemohon perlu mengisi Borang Permohonan Lesen Komposit yang boleh didapati di Kaunter Pelesenan MPM atau muat turun borang tersebut di laman web MPM di www.mpm.gov.my. Pemohon dikehendaki menyatakan jenis perniagaan yang hendak dijalankan di dalam borang bersama-sama dokumen lain semasa mengemukakan permohonan. Permohonan yang lengkap perlu dihantar ke Kaunter Pelesenan bersama bayaran proses dan slip pengesahan penerimaan permohonan lesen akan dikeluarkan sebagai rujukan. Semua keputusan permohonan akan diberitahu melalui sistem pesanan ringkas (SMS).
 2. BAGAIMANAKAH KAEDAH PERMOHONAN LESEN PENJAJA?
  • Pemohon perlu mengisi Borang Permohonan Lesen Komposit yang boleh didapati di Kaunter Pelesenan MPM atau muat turun borang tersebut di laman web MPM di www.mpm.gov.my. Pemohon akan diberi penerangan mengenai syarat-syarat dan garis panduan permohonan lesen penjaja MPM sebelum mengemukakan borang permohonan lesen. Permohonan yang menepati kehendak dan garis panduan MPM akan diterima setelah menjelaskan bayaran proses dan slip penerimaan permohonan akan dikeluarkan untuk rujukan. Pemohon akan dipanggil untuk temuduga bagi permohonan lesen penjaja statik dan beredar serta keputusan akan dimaklumkan melalui sistem pesanan ringkas (SMS).
HUBUNGI KAMI :
Tel umum: 05-6898914/15
Fax umum: 05-6882102
Alamat : Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: penguatkuasaan@mpm.gov.my
Pegawai : Mohd Sharil bin Salihan

Pembersihan

 1. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SAMPAH PUKAL DAN BAGAIMANA ORANG AWAM HENDAK MELUPUSKAN SAMPAH ITU?
  • Sampah pukal adalah sampah bukan domestik yang terdiri daripada sampah kebun, longgokkan sampah sarap, kayu-kayu, dahan, ranting, daun, rumput, kotak-kotak atau perabut lama. Perkhidmatan pemungutan sampah pukal diberi oleh kontraktor MPM sebulan sekali mengikut jadual pembersihan kawasan. Walaubagaimanapun, sampah besar seperti perabut-perabut lama yang telah rosak boleh dimasukkan ke dalam tong amroll.
 2. DI MANAKAH MAKLUMAT MENGENAI JADUAL PEMBERSIHAN KAWASAN BOLEH DIDAPATI?
  • Maklumat mengenai jadual pembersihan kawasan boleh dilihat di Papan Kenyataan yang diletakkan di setiap taman dalam kawasan pentadbiran MPM dan laman web MPM di www.mpm.gov.my.
HUBUNGI KAMI :
Tel umum: 05-6898914/15
Fax umum: 05-6882102
Alamat : Jabatan Perlesenan, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: penguatkuasaan@mpm.gov.my
Pegawai : Mohd Sharil bin Salihan
Skip to content