Perundangan dan Penguatkuasaan

Akta

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

Undang-Undang Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 2. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 3. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Manjung) 1983.
 4. Undang-Undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Manjung) 1981.
 5. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Manjung) 1992.
 6. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 1992.
 7. Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat Makan (Majlis Daerah Manjung) 1984.
  a) Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat Makan (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1988.
 8. Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 9. Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Manjung) 1985.
 10. Undang-Undang Kecil Gunting Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 11. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Manjung) 1984.
  a) Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2007
 12. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) 1983.
  a) Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1987
  b) Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1988
  c) Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 2007
  d) Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 2008
 13. Undang-Undang Kecil Dewan Majlis Daerah Manjung (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 14. Perintah Lalulintas, Jalan (Sekatan Penggunaan Jalan)( Majlis Daerah Manjung) 1994(AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987)
 15. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (Majlis Daerah Manjung) 1992.
 16. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Manjung) 1990.
 17. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Manjung) Kerajaan Tempatan 1983.
 18. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Manjung) 1983.
 19. Undang-Undang Kecil Bagi Pengurangan Dan Pengecualian Fee Lesen (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 20. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Manjung) 1984.
  a) Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1996.
 21. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Manjung) 1993.
 22. Peraturan-Peraturan Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1985.
 23. Undang-Undang Kecil Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis (Majlis Daerah Manjung) 1996.
 24. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 25. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Manjung) 1990.
 26. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Manjung) Kerajaan Tempatan (Pindaan 1984).
 27. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam
 28. Perintah Pengangkutan Jalan (Majlis Daerah Manjung) 2000.
  a) Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2004
  b) Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2008