Kelulusan Penentuan Alamat dan Penamaan Jalan

Dokumen yang diperlukan

  • Borang MPM/PB/B/2000 Permohonan Penamaan skim pembangunan, jalan-jalan dalam pembangunan dan pernomboran premis
  • Surat Rasmi Pemohon
  • Salinan pelan tanpa skala bersaiz A3
  • Bil bayaran fee memproses
Jenis PemajuanKadar FeeBil Unit/ Skim
Penamaan Skim PerumahanRM 50.00Satu skim
Penamaan JalanRM 10.00Satu jalan
Pernomboran PremisRM 5.00Seunit
Perubahan/pindaanRM 25.00Seunit