PEMAKLUMAN BERKAITAN PINDAAN BORANG SENARAI SEMAK SYARAT-SYARAT KELULUSAN PELAN DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bangunan, Majlis Perbandaran Manjung telah membuat penambahbaikan terhadap Borang Senarai Semak Syarat-Syarat Kelulusan Pelan dan Senarai Semak Dokumen Permohonan Pelan.

Sehubungan dengan itu, borang-borang yang telah dipinda adalah seperti yang dipaparkan dan boleh didapati dipautan:

http://www.mpm.gov.my/ms/mpm/sumber/muat-turun-borang/borang-borang-permohonan-jabatan-bangunan-0

Justeru, Orang Utama Yang Mengemukakan (Principal Submitting Person – PSP) perlu menggunakan borang-borang baharu tersebut yang berkuatkuasa pada 1 Januari 2021.

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM,

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG