MENU
 
>
Fungsi

2.1 Membuat data in-put maklumat gunatanah (GIS) Jabatan

3.1 Pelan sekim pembangunan perumahan, perniagaan dan industri

3.2 Pelan Free Standing

3.3 Pelan bangunan perniagaan, kediaman individu

3.4 Tambahan bangunan>

4.1 Pelan susunatur

4.2 Pelan pinta ukur

8.1 Bangunan sementara

8.2 Pemasanan khemah di kawasan perniagaan

8.3 Permohonan meletak meja di kawasan perniagaan

8.4 Lesen letak kereta persendirian

 1. Penasihat kepada pengurusan Majlis berhubung perkara-perkara yang melibatkan perancangan Bandar
 2. Mengendalikan pembangunan sistem GIS Jabatan
 3. Memberi kelulusan Kebenaran Merancang berhubung permohonan
 4. Memberi kelulusan kebenaran merancang berhubung permohonan
 5. Memberi kelulusan permohonan penentuan alamat
 6. Memberi kelulusan permohonan pelan landskap
 7. Membuat ulasan tanah berhubung permohonan

  7.1 Tukar syarat tanah

  7.2 Pelan pecah sempadan

  7.3 Pecah bahagian dan penyatuan tanah

  7.4 Tanah kerajaan

 8. Membuat ulasan perancangan berhubung perancangan berhubung permohonan
Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Oktober 2021 - 2:46pm