Adalah dimaklumkan bahawa mengikut Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau 2012 (Majlis Perbandaran Manjung) dengan arahan Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Manjung akan melupuskan haiwan ternakan (Lembu) secara lelongan.

LELONGAN AWAM

PADA TARIKH : 14 MAC 2023 MASA : 10.00 PAGI DI LOKASI : LOBI BANGUNAN BLOK A, MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

__________________________________________________________________________

Senarai haiwan ternakan adalah seperti berikut :

BIL.
HAIWAN TERNAKAN JUMLAH HARGA LELONGAN BERMULA BERAT

  1. LEMBU BETINA (WARNA COKLAT) 1 EKOR RM 2,300.00
    260 KG

PERATURAN-PERATURAN LELONG

1. Bayaran Tunai
2. Jika berlaku kemalangan atau kehilangan atau kematian ke atas ternakan tersebut sesudah dibeli, maka pembeli adalah bertanggungjawab.
3. Ternakan yang sudah dibeli hendaklah dikeluarkan dengan segera oleh pembeli.
4. Pengangkutan hendaklah disediakan sendiri oleh pembeli.
5. Ternakan yang dijual adalah sepertimana keadaannya (as in and where is basis).
6. Setiap kenaikan harga tidak kurang daripada RM100.00