FUNGSI UNIT UNDANG-UNDANG DAN INTEGRITI

 1. Menyelaras dan mengemaskini perjalanan urusan Majlis Perbandaran Manjung menurut Undang-undang, Peraturan-peraturan dan garis panduan yang diterima pakai dan terkini.
 2. Menjalankan pendakwaaan bagi pihak Majlis di Mahkamah bagi kesalahan di bawah Undang-undang yang berkaitan.
 3. Membuat pendrafan dan semakan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Manjung.
 4. Memberi nasihat perundangan kepada jabatan-jabatan lain di Majlis Perbandaran Manjung agar segala tindakan diambil tidak bercanggah dengan perundangan yang dikuatkuasakan.
 5. Menguruskan penggubalan, penyemakan dan pewartaan Undang-undang Kecil, Perintah, Pekeliling dan Kaedah-Kaedah Majlis Perbandaran Manjung.
 6. Menyediakan dan menyemak notis perundangan.
 7. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan bagi kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaaan.
 8. Menguruskan hal tuntutan, pembelaan, tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis.
 9. Memberi kesedaran dan hebahan kepada warga kerja dan masyarakat supaya mematuhi Undang-undang dan peraturan yang diguna pakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan.
 10. Pengurusan Integriti dan Antirasuah Majlis Perbandaran Manjung.
 11. Menerima aduan berkaitan dengan integriti dan salah guna kuasa.