KENYATAAN TENDER MPM TARIKH TUTUP: 20 NOVEMBER 2023

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

KENYATAAN TAWARAN TENDER

  1. Tender adalah dipelawa kepada firma – firma yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 340403 dan Lembaga Penilai, Pentaksir Dan Ejen Harta Tanah Dan Pengurus Harta ( LPPEH ) yang masih sah dan dibenarkan membuat tawaran buat masa ini :-
BIL  BUTIR – BUTIR TAWARAN TENDER   KOD BIDANGTARIKH DIJUAL / TARIKH TUTUP / HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN TENDER DIJUALTAKLIMAT TAWARAN TENDER
1.NO. TENDER : MPM JPPH/T/1/2023   TAJUK : KERJA – KERJA PENYEDIAAN SENARAI NILAIAN BAHARU DAN KERJA – KERJA PINDAAN KEPADA SENARAI NILAIAN SEDIA ADA BAGI KESELURUHAN PEGANGAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
( MPM )  ( PAKEJ 1 )
BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA   KOD BIDANG : 340403 – PENILAIAN HARTA / HARTANAH     BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PENILAI, PENTAKSIR DAN EJEN HARTA TANAH DAN PENGURUS HARTA   ( LPPEH )  TARIKH DIJUAL :
31 OKTOBER 2023
( SELASA )
HINGGA
17 NOVEMBER 2023
( JUMAAT )
 
TARIKH TUTUP :
20 NOVEMBER 2023
( ISNIN )
JAM 12:00 TENGAH HARI
 
HARGA DOKUMEN :
RM 150.00
( TIDAK DIKEMBALIKAN )
 
TEMPAT DOKUMEN DIJUAL :
KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN,
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG,
JALAN PINANG RAJA,
32040 SERI MANJUNG,
PERAK DARUL RIDZUAN
TARIKH TAKLIMAT :
31 OKTOBER 2023
( SELASA )
 
MASA TAKLIMAT :
09:30 PAGI :
PENDAFTARAN
10:00 PAGI :
SESI TAKLIMAT
 
LOKASI TAKLIMAT :
DEWAN ANJUNG PERDANA
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
 
KAEDAH TAKLIMAT :
SECARA FIZIKAL
 
PRA PENDAFTARAN TAKLIMAT :
https://forms.gle/WeLQ8nLwX9Ct1o877
 
( DIWAJIBKAN SEBELUM  30 OKTOBER 2023
JAM 12:00 TENGAH HARI )
2.NO. TENDER : MPM JPPH/T/2/2023   TAJUK : KERJA – KERJA PENYEDIAAN SENARAI NILAIAN BAHARU DAN KERJA – KERJA PINDAAN KEPADA SENARAI NILAIAN SEDIA ADA BAGI KESELURUHAN PEGANGAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
( MPM ) ( PAKEJ 2 )
WAKTU OPERASI KAUNTER :
ISNIN – KHAMIS
( 08:30 PAGI –
03:00 PETANG )
JUMAAT
( 08:30 PAGI –
12:00 TENGAH HARI )
*REHAT
( 01:00 PETANG –
02:00 PETANG )
 
NOTA : DOKUMEN TENDER TIDAK AKAN DIJUAL ATAU DIKELUARKAN SELEPAS TEMPOH DI ATAS.
KENYATAAN TENDER MPM TARIKH TUTUP: 20 NOVEMBER 2023
· KEHADIRAN KE SESI TAKLIMAT ADALAH DIWAJIBKAN SECARA FIZIKAL
· PENDAFTARAN DITUTUP SEBAIK SAHAJA TAKLIMAT BERMULA
· HANYA PENAMA DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT KKM SAHAJA YANG BOLEH MENGHADIRI TAKLIMAT TAWARAN TENDER
·  SURAT WAKIL KUASA UNTUK MENGHADIRI TAKLIMAT TAWARAN TENDER TIDAK DITERIMA
·  SILA BAWA BERSAMA SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KKM DAN SIJIL PENDAFTARAN LPPEH ( ASAL &   SALINAN ) SEMASA MENGHADIRI TAKLIMAT TAWARAN TENDER
·   SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KKM HENDAKLAH MASIH BERKUATKUASA SEKURANG – KURANGNYA MELEBIHI ( 6 ) BULAN DARI TARIKH TUTUP TENDER
DOKUMEN TENDER HANYA AKAN DIJUAL SELEPAS SELESAI TAKLIMAT
3.NO. TENDER : MPM JPPH/T/3/2023   TAJUK : KERJA – KERJA PENYEDIAAN SENARAI NILAIAN BAHARU DAN KERJA – KERJA PINDAAN KEPADA SENARAI NILAIAN SEDIA ADA BAGI KESELURUHAN PEGANGAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG ( MPM ) ( PAKEJ 3 )  
2. Proses pembelian Dokumen Tender adalah seperti berikut :

Pages: 1 2