Sambungan..

TAWARAN JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR (JKPPB)

 

BIL

BUTIRAN TAWARAN/

RUJUKAN SEBUT HARGA

KOD BIDANG / GRED / PENGKHUSUSAN

HARGA DOKUMEN SENASKAH

(RM)

8.

SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN PADANG/TANAH LAPANG DAN KUTIPAN SAMPAH PUKAL KAWASAN ZON 3 – PANTAI REMIS DAN BERUAS (KAWASAN B) UNTUK MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

MPM JKPPB SH NO.39 / 2022

KKM,

221002

30.00

9.

SEBUT HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN KERJA – KERJA PEMOTONGAN RUMPUT PEMBERSIHAN LONGKANG DAN PEMBERSIHAN KAWASAN PANTAI TELUK SENANGIN ZON 3 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

MPM JKPPB SH NO. 40 / 2022

KKM,

221002 dan 221006

30.00

PENGUMUMAN

1.Untuk makluman sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dilakukan, kontraktor / pembekal yang berminat dan belum mendaftar dengan Majlis Perbandaran Manjung dikehendaki mendaftar maklumat syarikat melalui pautan yang diberikan terlebih dahulu atau dengan mengimbas QR code ini.

  1. KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA MPM JKPPB:17 NOVEMBER 2022Hanya penama / pemilik yang sah sahaja seperti dalam sijil perakuan pendaftaran boleh membuat pembelian. Pihak urusetia berhak menolak sekiranya didapati maklumat tersebut palsu.
  2. Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di ruang legar, Kaunter Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perkhidmatan Bandar (Pejabat cawangan) atau di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan,  Majlis Perbandaran Manjung mulai 10 NOVEMBER 2022 hingga 16 NOVEMBER 2022.
  3. Semasa pembelian Dokumen Sebut Harga, kontraktor hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL (untuk pengesahan) dan SALINAN FOTOSTAT sebanyak satu (1) salinan (tidak dikembalikan). Dokumen-dokumen adalah seperti berikut:
  • a)Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan yang lengkap menyatakan Kod Bidang berkaitan serta masih berkuatkuasa – bagi tajuk KKM

DAN

  • b)Salinan Perakuan Pendaftaran Borang D (Perakuan Pendaftaran) atau Borang E (Perakuan PembaharuanPendaftaran), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi Syarikat Enterprise; lengkap bersama senarai nama pemilik.

Pages: 1 2 3 4