KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA MPM JKP

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berkeupayaan, berpengalaman dan berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya enam (6) bulan dari tarikh tutup tawaran ini mengikut kod bidang seperti berikut :-

 BUTIR – BUTIR TAWARAN
&
NO RUJUKAN
KELAYAKAN SYARIKAT
(KOD BIDANG)
TARIKH JUALANTARIKH & MASA TUTUPHARGA DOKUMEN (RM)
SEBUT  HARGA MENDAPATKAN KHIDMAT PERUNDING BAGI
PELAKSANAAN DAN PENSIJILAN MS ISO 27001:2013
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS)
DI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG  

NO. SEBUT HARGA:MPM /JKP 100-15/1/9   
210107 – ICT Security and Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus

atau

220402 – Peralatan Kawalan Keselamatan

atau

222704 -Pensijilan dan Pengiktirafan Ujian      
24.9.2020 (Khamis) 
HINGGA 
30.9.2020(Rabu)       
 30.9.2020
(Rabu) 

MASA 
12:00 tengahari  
30.00  

Dokumen tawaran akan dijual seperti tarikh di atas pada waktu pejabat.  Dokumen tawaran TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.

Penyebut Harga hendaklah berdaftar dengan Majlis Perbandaran Manjung terlebih dahulu sebagai pembekal di Jabatan Perbendaharaan.  Dokumen tawaran hanya dijual kepada syarikat atau wakilnya yang sah sahaja yang menunjukkan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) berserta satu salinan sijil tersebut dan Surat Wakil (bagi bukan pemegang asal sijil).

Attachments:

📄 MPM/JKP 100-15/1/9

Tender Ref:

MPM/JKP 100-15/1/9

Tender Closing Date:

Rabu, 30 September 2020

Pages: 1 2