JADUAL PERKHIDMATAN PERBANDARAN (KUTIPAN SAMPAH/PEMOTONGAN RUMPUT/KUTIPAN SAMPAH PUKAL/ PEMBERSIHAN LONGKANG)

Jadual ini disediakan bagi memudahkan penduduk sekitar kawasan operasi Majlis Perbandaran Manjung untuk menyemak tarikh, hari dan waktu Perkhidmatan Perbandaran yang akan di buat di kawasan tempat tinggal penduduk.