RALAT KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA MPM JPP

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

NOTIS PEMBERITAHUAN RALAT

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Adalah dimaklumkan terdapat ralat pada kenyataan tawaran sebut harga bagi tarikh tutup daripada 29 Januari 2022 kepada 27 Januari 2022.

BILBUTIRAN EKSPO/KARNIVALTARIKH PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUPKELAYAKAN SYARIKAT DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
1.No. Rujukan:
Bil. (1) dlm MPM(JPP)700-3/6/1 Jld. 5

Tajuk:
Sebut Harga Sewaan Tapak Ekspo/Karnival di Jalan Sultan Yusuf Izzudin (Hadapan KFC) Lumut 2022/1443H

Lokasi:
Jalan Sultan Yusuf Izzudin (Hadapan KFC), Lumut 2022

Tarikh Ekspo:
31 Januari 2022 sehingga 13 Februari 2022 (14 hari)
Tarikh Permohonan:
26 Januari 2022

Masa:
8.15 pagi – 1.00 petang
2.00 petang – 3.00 petang

Tarikh Tutup dan Masa:
27 Januari 2022
Jam 3.00 petang
(Peti Tawaran di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan)
Kelayakan Syarikat:
1. Berdaftar dengan SSM

Dokumen yang Diperlukan:
1. Borang Permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan (Kategori 7)
2. Dokumen Sebut Harga Sewaan
3. Salinan SSM
4. Salinan Kad Pengenalan
5. Kertas Kerja Maklumat Pemilik Syarikat & Syarikat, Objektif, Acara & Aktiviti Ekspo

*Dokumen yang lewat tidak akan diterima
*Dokumen No. 1 & 2 boleh didapatkan di Kaunter Pelesenan (Aras G)

📄 ralat_tawaran_sebut_harga_ekspo.pdf