Dimaklumkan bahawa Program Pertukaran Barangan Kitar Semula Dengan Barangan Keperluan Harian yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan telah 𝗗𝗜𝗣𝗜𝗡𝗗𝗔 sepertimana ketetapan berikut:

PEMAKLUMAN PENANGGUHAN PROGRAM PERTUKARAN BARANGAN KITARS SEMULA DENGAN BARANGAN KITAR SEMULA DENGAN BARANGAN KEPERLUAN HARIAN DIBATALKAN