Dimaklumkan bahawa kerja-kerja selenggara server aplikasi atas talian Majlis Perbandaran Manjung (MPM) akan dilaksanakan pada tempoh waktu yang berikut:

Tarikh mula: 21 Januari 2022 (Jumaat), jam 6.00 petang

Tarikh tamat: 23 Januari 2022 (Ahad), jam 3.00 petang

Justeru, capaian ke semua sistem aplikasi atas talian MPM akan tergendala sepanjang tempoh penyelenggaraan tersebut. Segala kesulitan yang dihadapi amatlah dikesali. Sebarang urusan pembayaran boleh dibuat pada kaaun JomPay Majlis Perbandaran Manjung – 95935.

Sekian pemakluman, terima kasih.

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Perbandaran Manjung