Adalah dimaklumkan bahawa mengikut Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau 2012 (Majlis Perbandaran Manjung)  dengan arahan Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Manjung akan melupuskan haiwan ternakan (Lembu) secara lelongan.

 LELONGAN AWAM

PADA TARIKH : 14 MAC 2023  MASA : 10.00 PAGI  DI LOKASI : LOBI BANGUNAN BLOK A, MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

_____________________________________________________________________________________________________________

Senarai haiwan ternakan adalah seperti berikut :

  BIL.  HAIWAN TERNAKANJUMLAHHARGA LELONGAN BERMULABERAT 
  1.  LEMBU BETINA (WARNA COKLAT)1 EKORRM 2,300.00  260 KG

 PERATURAN-PERATURAN LELONG

  1. Bayaran Tunai
  2. Jika berlaku kemalangan atau kehilangan atau kematian ke atas ternakan tersebut sesudah dibeli, maka pembeli adalah bertanggungjawab.
  3. Ternakan yang sudah dibeli hendaklah dikeluarkan dengan segera oleh pembeli.
  4. Pengangkutan hendaklah disediakan sendiri oleh pembeli.
  5. Ternakan yang dijual adalah sepertimana keadaannya (as in and where is basis). 
  6. Setiap kenaikan harga tidak kurang daripada RM100.00