KURSUS PELAKSANAAN OSC 3.0 PLUS DAN AMALI SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Bermula 17 Ogos 2020,

Majlis Perbandaran Manjung melalui Unit Pusat Setempat (OSC) akan melaksanakan OSC 3.0 Plus sepenuhnya (mandatori) bagi proses permohonan pemajuan. Pelaksanaan OSC 3.0 Plus adalah menggunakan Sistem OSC 3.0 Plus Online yang terpakai di PBT di seluruh Semenanjung Malaysia.

• Juru Rancang Bertauliah • Arkitek Bertauliah • Jurutera Bertauliah • Juru Ukur Bertauliah • Arkitek Landskap Berdaftar • Pelukis Pelan Berdaftar KEPADA ‘SUBMITTING PERSON’ / ‘PRINCIPLE SUBMITTING PERSON’

📄 kursus_osc_3plus_mpm.pdf