MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti jadual di bawah yang masih sah dan dibenarkan membuat tawaran buat masa ini, mempunyai pengalaman, kewangan yang kukuh dan stabil bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :-
NO. SEBUTBUTIRAN TAWARAN / RUJUKAN SEBUT HARGAKOD BIDANGTARIKH DOKUMEN DIJUALTARIKH TUTUP DAN HANTAR DOKUMENHARGA DOKUMEN SENASKAH (RM)
MPM JKP / SH / 10 / 2019Sebut Harga Untuk Membekalkan Dan Menghantar Pelbagai Alat Tulis Dan Melantik Panel Membekal Pelbagai Alat Tulis Untuk Keperluan Majlis Perbandaran Manjung Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan020601
Alatulis (Tidak Termasuk Borang Dan Semua Jenis Kertas)
11 Disember 2019 (Rabu) hingga 17 Disember 2019 (Selasa) Tarikh 17 Disember 2019 (Selasa) Waktu12.00 TengahariRM 40.00
MPM JKP / SH / 13 / 2019Sebut Harga Untuk Membekalkan Dan Menghantar Toner Dan Katrij Serta Melantik Panel Pelbagai Toner Dan Katrij Untuk Kegunaan Majlis Perbandaran Manjung Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan010301
Peralatan Percetakan Serta Aksesori
Dan / Atau
020201
Mesin-Mesin Pejabat Dan Aksesori
Dan / Atau
210101 Hardware (low end technology)
RM 40.00

2. Dokumen Sebut Harga boleh disemak dan dibeli dengan bayaran wang tunai di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan mulai jam 8.15 pagi 11 Disember 2019 sehingga 17 Disember 2019 mengikut waktu berikut :

HARIWAKTU OPERASI KAUNTER PERKHIDMATAN PELANGGAN,MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG
ISNIN – KHAMIS8.15 pagi –1.00 petang2.15 petang – 4.15 petang
JUMAAT8.15 pagi – 12.00 tengahari2.45 petang – 4.15 petang

Dokumen Sebut Harga tidak akan dijual atau dikeluarkan selepas tempoh di atas

  1. Sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dilakukan, Syarikat yang belum berdaftar dengan Majlis Perbandaran Manjung dikehendaki mendaftar terlebih dahulu di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung bagi mendapatkan No. ID Pembekal Majlis Perbandaran Manjung. Syarikat dinasihatkan untuk membuat pendaftaran lebih awal iaitu sebelum Tarikh Mula Penjualan Dokumen Sebut Harga bagi mengelakkan kelewatan pembelian Dokumen Sebut Harga yang mana dikhuatiri akan menyebabkan kelewatan penghantaran Dokumen Sebut Harga.
  2. Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang disediakan di Kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan, pada atau sebelum jam 12.00 tengahari pada 17 Disember 2019. Dokumen tawaran yang diterima selepas masa yang ditetapkan atau yang tidak lengkap akan ditolak.
  3. Bayaran Dokumen tidak akan dikembalikan
  4. Majlis Perbandaran Manjung tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran.

Yang Dipertua,

Majlis Perbandaran Manjung,

Jalan Pinang Raja,

32040 Seri Manjung,

PERAK DARUL RIDZUAN

📄 tawaran_harga_9_disember_2019.pdf