IKLAN SEWAAN KAFETERIA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG BERMULA 20 SEPTEMBER HINGGA 20 OKTOBER 2022

Sila kembalikan borang permohonan ke kaunter Perkhidmatan Pelanggan, Aras Bawah, MPM dari 8.15 pagi hingga 4.15 petang.Sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi ditalian 05-6898864

IKLAN SEWAAN KAFETERIA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG BERMULA 20 SEPTEMBER HINGGA 20 OKTOBER 2022