𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒

6 Jun 2024-Program Pemantauan Audit Teknikal (PPAT) Kesihatan Persekitaran Jabatan Kerajaan Tempatan Tahun 2024 telah selesai di audit oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (JKT, KPKT) pada pagi ini.

Pelaksanaan sesi pengauditan yang diketuai oleh Encik Zulkifli Mohammad, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perunding Kesihatan Persekitaran dan Encik Mohd Afif Asnu, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran JKT,KPKT

Audit (PPAT) meliputi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh KPKT.Secara keseluruhannya, hasil daripada pengauditan yang dijalankan ini telah mendapat rumusan yang positif daripada ketua panel serta telah memberi manfaat kepada aspek pemantapan urus tadbir menerusi perkongsian idea dan pengalaman.Semoga dengan sesi pengauditan ini dapat mencapai matlamat MPM ke arah kesihatan persekitaran yang lebih baik.

Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua warga kerja MPM atas komitmen dan kesungguhan yang diberikan dalam memastikan kelancaran sesi pengauditan yang telah dijalankan ini.

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐌𝐀𝐍𝐓𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐏𝐀𝐓) 𝐊𝐄𝐒𝐈𝐇𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐊𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐑𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟒