𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐄𝐊 𝐒𝐔𝐌𝐁𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐔𝐋𝐈𝐇𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐈𝐍𝐀𝐍 𝐅𝐀𝐒𝐀 𝟐𝐁, 𝐒𝐄𝐑𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐉𝐔𝐍𝐆

15 NOVEMBER 2022 (SELASA) – Majlis Perbandaran Manjung (MPM) mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YTY Industry Sdn. Bhd. atas pemberian cek sumbangan bernilai RM10,000.

Sumbangan telah disampaikan oleh Tuan Syed Ali Aljiffri Syed Jan Aljifri, Vice President Strategic Partnership kepada TPr Muhamad Helmy Abdul Hadi, Ketua Jabatan Perancang Bandar, MPM pada jam 2.30 petang.

Tajaan kos pemuliharaan taman permainan tersebut merupakan sebahagian daripada Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) bagi memberi keselesaan kepada kanak-kanak untuk beriadah di taman permainan di daerah Manjung.

𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐄𝐊 𝐒𝐔𝐌𝐁𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐔𝐋𝐈𝐇𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐈𝐍𝐀𝐍 𝐅𝐀𝐒𝐀 𝟐𝐁, 𝐒𝐄𝐑𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐉𝐔𝐍𝐆
𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐄𝐊 𝐒𝐔𝐌𝐁𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐉𝐀𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐔𝐋𝐈𝐇𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐈𝐍𝐀𝐍 𝐅𝐀𝐒𝐀 𝟐𝐁, 𝐒𝐄𝐑𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐉𝐔𝐍𝐆