TAWARAN PENGURANGAN KOMPAUN TEMPAT LETAK KERETA DAN KOMPAUN PENGUATKUASAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Dimaklumkan bahawa MPM telah mengadakan tawaran pengurangan 50 peratus kompaun tempat letak kereta dan kompaun penguatkuasaan mulai 2 Januari hingga 29 Februari 2020.

Sehubungan dengan itu, orang ramai digalakkan untuk mengambil peluang ini untuk menjelaskan kompaun yang tertunggak.

Sekian, terima kasih.

TAWARAN PUNGURANGAN KOMPAUN TEMPAT LETAK KERETA DAN KOMPAUN PENGUATKUASAAN MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG