Pihak pengurusan Majlis Perbandaran Manjung merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Ahli-ahli Majlis, semua warga kerja dan komuniti kawasan perbandaran Manjung di atas kejayaan sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang memperoleh markah tertinggi iaitu 98.73% bagi Anugerah Cemerlang Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan.

TAHNIAH DI ATAS ANUGERAH CEMERLANG SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN