PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE

PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE

8 Januari 2023 (Ahad) bertempat di Pantai Pasir Bogak, Pulau Pangkor telah diadakan Program Kelestarian Alam oleh 48 orang mahasiswa dan mahasiswi UiTM Seri Iskandar di mana aktiviti utama adalah gotong-royong pembersihan pantai dan penanam pokok merambung. Aktiviti ini bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar terutamanya kawasan pantai agar tidak mencemarkan perairan sekaligus memberi mudarat kepada hidupan laut. Seterusnya, dapat melestarikan ekosistem pantai dan menggalakkan pendaratan penyu di sekitar perairan pantai Pulau Pangkor dengan kewujudan pokok merambung.

Terdapat juga kumpulan yang menyertai kayuhan kayak bermula dari Pantai Teluk Batik menuju ke Pantai Pasir Bogak.

Objektif program ialah bagi memupuk kesedaran awam terhadap kepentingan menjaga ekosistem laut dan khazanah bernilai negara seperti penyu yang kian menghadapi kepupusan. Justeru itu pihak universiti sebagai peneraju ilmu wajar memainkan peranan menerapkan pendidikan pembangunan lestari dalam kalangan warga universiti dan mendidik masyarakat setempat.

Terdapat banyak sampah yang dikutip pada program tersebut yang kebanyakkannya terdiri daripada botol plastik, bekas polystrene dan tin minuman.

Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada warga UiTM Seri Iskandar yang telah berusaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di daerah Manjung.

PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE
PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE
PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE
PROGRAM KELESTARIAN ALAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KAMPUS SERI ISKANDAR DENGAN KERJASAMA MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG (MPM), PERSATUAN AKTIVIS SAHABAT ALAM (KUASA) DAN KAMPUNG PENYU CONSERVATION AND EDUCATION CENTRE