NAMA PROGRAM :  PROGRAM GOTONG ROYONG MENCANTAS DAHAN POKOK YANG MEMBAHAYAKAN KOMUNITI DI KAWASAN PADANG REKREASI

TEMPAT : TAMAN DESA MAJU, SITIAWAN

TARIKH: 8 MAC 2020

PROGRAM GOTONG-ROYONG MENCANTAS DAHAN POKOK YANG MEMBAHAYAKAN KOMUNITI DI KAWASAN PADANG REKREASI