NOTIS PENGUATKUASAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BAGI KEMUDAHAN SUKAN DAN REKREASI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

NOTIS PENGUATKUASAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BAGI KEMUDAHAN SUKAN DAN REKREASI MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Bahagian Sukan,

Jabatan Pembangunan Komuniti Dan Sosial,

Majlis Perbandaran Manjung