LANGKAH PENCEGAHAN WABAK COVID-19 DI STESEN MINYAK

  1. Perkhidmatan Attendan Pam
    • Menyediakan attendan pam untuk mengisi minyak ke tangki dan pelanggan membuat bayaran sahaja
  2. Membersihkan Nozel
    • Meletakkan attendan pam bagi mencuci semua nozel selepas digunakan oleh pelanggan
  3. Notis Makluman
    • Mempamerkan notis makluman kepada pelanggan berkenaan kaedah yang digunakan seperti “Stesen Minyak Ini Melakukan Amalan Mencuci Semua Nozel Selepas Digunakan Sebagai Langkah Pencegahan Wabak Covid-19”

#perangicovid-19
#restrictionmovementorder
#stayathome