1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  2. Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  3. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
  4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)