Kelulusan Kebenaran Merancang Pelan Bangunan

– Skim perumahan / perniagaan / Pelancongan / industri
– Bangunan Free- Standing ( Bangunan Kilang / Perniagaan & Pelancongan )
– Pelan Bangunan Perniagaan
– Pelan Bangunan Individu
– Pelan Bangunan sementara
 
Dokumen yang diperlukan :
– Melengkapkan borang A(1)
– Satu salinan Kad pengenalan pemohon
– Salinan hak milik dan Carian Rasmi terbaru
– Pelan tapak 3 salinan pelan
– Salinan cukai taksiran