Kelulusan Pelan Pinta Ukur
Dokumen yang diperlukan:
– 18 set pelan pinta ukur (Mengikut format pelan majlis yang ditetapkan)
– 1 unit cd bagi pelan soft copy autocad