(Pertimbangan YDP/SU – 10 hari)

 BIL.JENIS LESENPERUNTUKAN UUK
1.Lesen Penjaja Statik/ BeredarUUK Penjaja dan Gerai (MPM) 2020