Perkhidmatan

Majlis Perbandaran Manjung sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti perbandaran Manjung.

Dalam memastikan kawasan perbandaran Manjung sentiasa bersih dan indah, perkhidmatan perbandaran seperti pembersihan sisa pepejal, pembersihan kawasan, penyelenggaraan kemudahan awam, pengindahan landskap, kelulusan pemajuan, pemantauan penguatkuasaaan dan kutipan hasil dilaksanakan mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Bagi meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan, Majlis Perbandaran Manjung berpandangan bahawa adalah penting untuk mewujudkan tadbir urus yang mantap.   Majlis Perbandaran Manjung sentiasa peka dengan semasa dan bersedia untuk lebih adaptif termasuklah melaksanakan semakan dan pindaan ke atas garis panduan sedia ada. Pematuhan kepada piawaian atau indikator tertentu yang telah ditetapkan oleh pemegang taruh juga adalah penting selain menerapkan budaya kerja yang proaktif dan inovatif, berorientasikan pelanggan serta melaksanakan penambahbaikan yang berterusan.

Back to top of page
Skip to content