MENU
 
>

 

FUNGSI AUDIT AUDIT DALAM

  • Memastikan sistem dan prosedur Majlis mencukupi dan memastikan undang-undang, peraturan, dasar dan arahan-arahan yang berkuatkuasa dipatuhi.
  • Mengemukakan syor/pandangan terhadap semua aspek kawalan dalaman Majlis.
  • Menjalankan susulan serta memantau semua teguran/pemerhatian audit yang dibangkitkan oleh pihak audit luaran.
  • Menjalankan pemantauan program kualiti jabatan/ unit.