MENU
 
>

Rancangan Struktur

 1. APAKAH DRAF RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG?
  • Dasar-dasar Rancangan Struktur disediakan mengikut kajian sektor masing-masing. Secara keseluruhannya ianya memberikan penekanan kepada aspek pelancongan, perindustrian, pertanian, infrastruktur dan keseimbangan alam sekitar menjelang tahun 2010. Dasar dan cadangan juga disediakan dalam bentuk satu gambarajah utama yang menunjukkan kedudukan spatial dasar-dasar yang telah digunakan. Disamping itu rajah, ilustrasi dan jadual yang berkaitan disertakan mengikut sektor bertujuan untuk menjelaskan lagi dasar-dasar dan cadangan-cadangan yang dikemukakan.
 2. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG?
  • Rancangan Struktur Daerah Manjung adalah satu pernyataan bertulis yang menggariskan dasar dan cadangan am perancangan kawasan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan berserta justifikasi dan langkah umum yang perlu untuk melaksanakan kehendak dasar dan cadangan. Rancangan Struktur Daerah Manjung mengandungi dasar dan cadangan am perancangan yang bersangkutan dengan pemajuan dan penggunaan tanah yang merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, fizikal dan alam sekitar bagi kawasannya.
 3. BAGAIMANA RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MANJUNG DISEDIAKAN?

  The first stage

  Peringkat kedua

  • Penyediaan Rancangan Struktur Daerah Manjung mengandungi 2 peringkat iaitu:
 
HUBUNGI KAMI
Tel umum:05-6898844/45
Fax umum:05-6882102
Alamat : Jabatan Perancang Bandar, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: perancang@mpm.gov.my
Pegawai : Muhamad Helmy Bin Abd Hadi