MENU
 
>

Pembersihan

  1. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SAMPAH PUKAL DAN BAGAIMANA ORANG AWAM HENDAK MELUPUSKAN SAMPAH ITU?
    • Sampah pukal adalah sampah bukan domestik yang terdiri daripada sampah kebun, longgokkan sampah sarap, kayu-kayu, dahan, ranting, daun, rumput, kotak-kotak atau perabut lama. Perkhidmatan pemungutan sampah pukal diberi oleh kontraktor MPM sebulan sekali mengikut jadual pembersihan kawasan. Walaubagaimanapun, sampah besar seperti perabut-perabut lama yang telah rosak boleh dimasukkan ke dalam tong amroll.
  2. DI MANAKAH MAKLUMAT MENGENAI JADUAL PEMBERSIHAN KAWASAN BOLEH DIDAPATI?
    • Maklumat mengenai jadual pembersihan kawasan boleh dilihat di Papan Kenyataan yang diletakkan di setiap taman dalam kawasan pentadbiran MPM dan laman web MPM di www.mpm.gov.my.
 
HUBUNGI KAMI untuk maklumat lanjut:
Tel umum: 05-6898914/15
Fax umum: 05-6882102
Alamat : Jabatan Perlesenan, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung
Emel umum: pelesenan@mpm.gov.my
Pegawai : Mohd Sharil bin Salihan