MENU
 
>

Pengurusan Sistem Pepejal

Perkhidmatan yang diberikan di bawah Bahagian Perkhidmatan Bandar

• Melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan kutipan sampah domestik mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

1. Kawasan bandar/perniagaan - setiap hari
2. Kawasan perumahan - 3 kali seminggu
3. Kawasan pinggir bandar - 2 kali seminggu

• Memantau, memeriksa dan memperaku kerja-kerja pembersihan kawasan oleh Kontraktor yang dilantik oleh Majlis mengikut Zon/Kawasan yang telah ditetapkan.

1. Pemotongan Rumput

(a) Laluan utama – 2 kali sebulan
(b) Kawasan taman perumahan – 1 kali sebulan

2. Pembersihan Sistem Perparitan

(a) Laluan utama – 2 kali sebulan
(b) Kawasan taman perumahan – 1 kali sebulan

3. Pembersihan Pantai

(a) Menyapu dan mengutip sampah – setiap hari
(b) Memotong rumput – 2 kali sebulan
(c) Mencuci longkang – selang sehari