MENU
 
>

 

Pendakwaan

Perkara 145 Fasal 3 di dalam Perlembagaan Persekutuan telah memberi kuasa kepada Peguam Negara dalam menjalankan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di mahkamah yang berbidangkuasa layak kecuali mahkamah syariah. Dalam hal ini, Tindakan pendakwaan bagi semua kesalahan di bawah undang-undang bertulis di Malaysia adalah atas arahan Peguam Negara. Walaubagaimanapun ianya adalah mustahil bagi semua kes di Malaysia dirujuk kepada Peguam Negara seorang. Oleh yang demikian Seksyen 376 Kanun Prosedur Jenayah telah mengariskan bahawa kuasa pendakwaan juga boleh diturunkan kepada Timbalan Pendakwarya yang dilantik. Sehubungan itu, mana-mana pegawai di dalam Jabatan Kerajaan boleh diberi kuasa dibawah Seksyen 377 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593) bagi menjalankan pendakwaan di Mahkamah.
 
KES-KES YANG BOLEH DIDAKWA
 
Jabatan Undang-Undang melaksanakan pendakwaan bagi kes-kes keingkaran terhadap notis yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Manjung dan juga kesalahan tempat letak kereta, kes binaan bangunan yang tidak mendapat kelulusan dari majlis atau bangunan yang dibina melencong daripada pelan asal yang dikemukakan kepada majlis dan kes perniagaan yang tidak mempunyai lesen Majlis.
 
HUKUMAN DAN SEKSYEN YANG TERLIBAT DI DALAM PENDAKWAAN
 
 
  Kesalahan
  Hukuman
Tempat letak kereta
 

Seksyen 33 Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Manjung 2000.

 

Seksyen 72 (7) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) di mana apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ratus ringgit (RM 300)

Bangunan
 

Binaan

Seksyen 70 (1) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

Jika disabitkan didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan boleh didenda tambahan sebanyak satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali

Melencong

Seksyen 70 (13) (b) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

Pindaan Bangunan

Seksyen 70 (11) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

Jika disabitkan didenda tidak melebihi dua puluh lima ribu ringgit

Menggunakan bangunan selain daripada tujuan ianya dibina

Seksyen 70 (12) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 

Jika disabitkan didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit dan lima ratus ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan

Lesen
 

Perniagaan tanpa lesen

Undang-Undang Kecil 3, Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Manjung) 1983.

Undang-Undang Kecil 27 Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Manjung) 1983.denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit dan denda tambahan tidak lebih daripada dua ratus ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan berterusan selepas sabitan.

Mempamerkan papan iklan tanpa lesen

Undang-undang kecil 15, Undang-Undang Kecil Iklan (MDM) 1984

 

Undang-undang kecil 15 Undang-Undang Kecil Iklan (MDM) 1984 denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau hukuman penjara tidak lebih daripada satu tahun

 

Halangan

 

Menyebabkan halangan di tempat awam

Seksyen 46 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974

Jika disabitkan didenda tidak melebihi lima ratus ringgit dan boleh didenda sebanyak satu ribu ringgit bagi kesalahan untuk sabitan kali kedua dan seterusnya