MENU
 
>

BIL

JENIS-JENIS KESALAHAN YANG SERING DIKENAKAN KOMPAUN

KADAR KOMPAUN DIKENAKAN (RM)

37

MEMBENARKAN RUMAH DIDUDUKI DENGAN SESAK SEHINGGA MENDATANGKAN BENCANA DAN MEMBAHAYAKAN KESIHATAN PENDUDUK.

25>

38

MELAKUKAN KACAUGANGGU ATAU MELETAKKAN KEKOTORAN PADA ANAK-ANAK SUNGAI, PARIT DAN SALURAN.

250

39

GAGAL MEMBERI NOTIS BERKENAAN DENGAN PENDIRIAN BANGUNAN BARU ATAU PENDUDUKAN SEMULA BANGUNAN KOSONG DALAM TEMPOH 15 HARI

250

40

GAGAL MEMBERI NOTIS BERKENAAN DENGAN PINDAHMILIK PEGANGAN DALAM TEMPOH 3 BULAN DARI TARIKH PINDAHMILIK.

250