MENU
 
>

BIL.

JENIS-JENIS KESALAHAN YANG SERING DIKENAKAN KOMPAUN

KADAR KOMPAUN DIKENAKAN (RM)

14

MELENCONG DARIPADA MANA-MANA PELAN YANG DILULUSKAN

250

15

LETAK DI LUAR TEMPAT / PETAK LETAK KERETA

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120

16

SELURUH KERETA TIDAK BERADA DI DALAM PETAK KERETA

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120

17

KERETA DILETAKKAN TIDAK MENGIKUT ARAH PERJALANAN LALULINTAS

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120

18

MEMPAMIRKAN KUPON TIDAK MENGIKUT ARAHAN-ARAHAN YANG DIBERIKAN

Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 45 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 60

19

TIDAK MEMPAMIRKAN KUPON DI ATAS 'DASHBOARD' SEBELAH KANAN DENGAN JELAS

Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 45 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 60

20

MASA YANG DITUNJUK DALAM KUPON BERIKUTNYA TIDAK BERSAMBUNG SERTA-MERTA

Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 45 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 60

21

TIDAK MEMPAMIRKAN KUPON YANG SAH

Bayaran dalam 14 hari : 30 , bayaran selepas 14 hari : 45 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang : 60

22

GAGAL MENJAGA KESELAMATAN ORANG ATAU KERETA KETIKA MENGENDALIKAN KERETA

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120

23

MELETAK KERETA DI PETAK LETAK KERETA YANG DIGANTUNG PENGGUNAANNYA

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120

24

MENGHALANG PETAK LETAK KERETA OLEH : (MOTOSIKAL/VAN/LORI KECIL/4WD/LORI BESAR/BAS)

Bayaran dalam 14 hari : 60 , bayaran selepas 14 hari : 90 , bayaran selepas 28 hari dan sebelum tindakan undang-undang 120