MENU
 
>

 

Kelulusan Penentuan Alamat dan Penamaan Jalan

Dokumen yang diperlukan
 
- Borang MPM/PB/B/2000 Permohonan Penamaan skim pembangunan, jalan-jalan dalam pembangunan dan pernomboran premis
- Surat Rasmi Pemohon
- Salinan pelan tanpa skala bersaiz A3
- Bil bayaran fee memproses
Jenis Pemajuan Kadar Fee Bil Unit/ Skim
Penamaan Skim Perumahan RM 50.00 Satu skim
Penamaan Jalan RM 10.00 Satu jalan
Pernomboran Premis RM 5.00 Seunit
Perubahan/pindaan RM 25.00 Seunit