MENU
 
>

 

Kelulusan Pelan Susunatur

Dokumen Yang diperlukan:

- Melengkapkan borang A
- Satu salinan Kad pengenalan pemohon
- Salinan hak milik dan Carian Rasmi terbaru
- Pelan susunatur 16 salinan pelan (Mengikut format pelan majlis yang ditetapkan)
- 1 unit cd bagi pelan soft copy autocad
- 4 salinan pelan topografi
- LCP bagi projek yang melebihi 5 ekar